Announcements

Flyttning påbörjad!

  • 4th August 2023

Vi har nu börjat flytta alla servrar till den nya servern!

Continue reading

SWECLIENT → BITNODE HOSTING

  • 2nd August 2023
Hej alla! Idag kommer jag att komma med en väldigt stor nyhet, Sweclient kommer att byta namn till BitNode Hosting och vi kommer att utföra vår verksamhet på engelska istället för svenska(Kundtjänst kommer att finnas tillgänglig på svenska). Detta gör vi för att vi vill utveckla verksamheten samt nå ut till en större grupp människor. ...
Continue reading